Parafia Katolicka pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego Zawiercie

Parafia Katolicka pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego Zawiercie

Sakramenty święte

Strona główna » Sakramenty święte

wielkość tekstu: A | A | A

Dokumenty wymagane przy sakramentach

 • CHRZEST
 • BIERZMOWANIE
 • KOMUNIA ŚWIĘTA
 • MAŁŻEŃSTWO
 • POGRZEB KATOLICKI

CHRZEST
Chrzest dziecka zakłada koniecznie żywą wiarę rodziców dziecka, przynajmniej jednego z nich.
 

PRZYGOTOWANIE  RODZICÓW  PRZED  CHRZTEM  DZIECKA:

Proszą o chrzest wspólnotę Kościoła:

 • rodzice dziecka - jeżeli są wierzący, tzn. praktykujący (przynajmniej jedno z nich), żyjący w związku sakramentalnym oraz pragnący wychować dziecko po chrześcijańsku;
 • rodzice dziecka, pozostający w związku niesakramentalnym, ale z przeszkodą kanoniczną do ślubu kościelnego - jeżeli są wierzący (tzn. praktykujący), oraz pragną wychować dziecko po chrześcijańsku;
 • osoby samotnie wychowujące dziecko - jeżeli są wierzące (tzn. praktykujące) i pragną wychować dziecko po chrześcijańsku;
 • w pozostałych sytuacjach proponuje się odłożenie chrztu dziecka na okres późniejszy, gdy zaistnieją warunki rozwoju jego wiary lub ono samo podejmie decyzję przyjęcia chrztu
   

Zgłaszają dziecko do chrztu (w kancelarii):

Zgłaszają rodzice (osobiście - jedno z nich) najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem udzielania. Okazują w kancelarii dokument urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego, podają dane personalne rodziców chrzestnych (w tym, datę ich urodzenia i dokładny adres zamieszkania).
Jeżeli dziecko jest zamieszkałe w innej parafii - dostarczają oni stosowną zgodę przeniesienia chrztu z parafii zamieszkania dziecka. Podobną zgodę uzyskują w naszej parafii - jeżeli dziecko jest zamieszkałe w naszej parafii, a rodzice pragną je ochrzcić w innej.
 

Kupują dla dziecka świecę i szatę. Świeca powinna towarzyszyć dziecku przez całe życie, m. in. przy pierwszej Komunii Świętej.
 

W wcześnie przed chrztem:

Rodzice dziecka (o ile nie są kanonicznie przeszkodzeni ) przystępują do Komunii świętej. Ofiarują Komunię Św. w intencji dziecka.
 

BIERZMOWANIE

Przygotowanie do bierzmowania trwa 3 lat. Zarządzenie Ks. Arcybiskupa Metropolity.

Bierzmowanie młodzieży
Proszą o bierzmowanie wspólnotę Kościoła: osoby wierzące (praktykujące), przystępujące regularnie do sakramentów (Pokuty i Eucharystii), uczęszczające systematycznie na katechezę oraz pragnące żyć słowem Bożym, rozwijać swoją wiarę przez świadectwo życia i zaangażowanie w życie wspólnoty parafialnej.

Kandydaci do bierzmowania uczestniczą obowiązkowo w katechezie szkolnej i spotkaniach dla młodzieży w czasie spotkań wyznaczonych na niedzielę  przychodząc na Msze św. o godz. 10.30

Sakrament ten powinien być przyjmowany w parafii zamieszkania. Jeżeli kandydat jest z innej parafii - dostarcza stosowną zgodę przeniesienia przygotowania do tego sakramentu od duszpasterzy z parafii zamieszkania i postępuje jak powyżej. Jeżeli był on ochrzczony poza naszą parafią i poza naszą parafią przystąpił do pierwszej Komunii Świętej, w odpowiednim czasie dostarcza skrócony wyciąg aktu chrztu

Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania. Zazwyczaj jest to jedno z imion otrzymanych na Chrzcie. Jeżeli natomiast, obydwa imiona chrzcielne nie są imionami świętych patronów, obiera on sobie trzecie (musi to być imię osoby świętej lub błogosławionej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata. Kandydat zna i naśladuje swojego Patrona, modli się do Boga przez Jego orędownictwo. Wybór patrona nie może być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.
 

Świadek

Godność tę może pełnić: osoba wierząca (tzn. praktykująca), najlepiej rodzic chrzestny kandydata, osoba bierzmowana, postępująca według zasad wiary. W niektórych przypadkach może to być osoba inna niż rodzic chrzestny. W wyjątkowej sytuacji może to być rodzic bierzmowanego; nie może nim być rówieśnik czy rówieśniczka. Świadek, nieustannie wspiera kandydata do bierzmowania modlitwą i głęboką postawą wiary. Świadczy w dniu bierzmowania. Przygotowanie liturgiczne dla świadków odbywa się w dzień poprzedzający bierzmowanie.
 

Bierzmowanie dorosłych

Sakrament ten jest udzielany osobom dorosłym po rocznym przygotowaniu w tutejszej parafii. Bliższe informacje można uzyskać poprzez osobisty lub telefoniczny kontakt z duszpasterzem naszej parafii.

Po rocznym przygotowaniu i dostarczeniu aktu chrztu (dostarcza wtedy, jeżeli kandydat był ochrzczony i przyjął I. Komunię Św. poza naszą parafią) otrzymuje od miejscowego duszpasterza poświadczenie o zdatności do przyjęcia bierzmowania i z tym dokumentem zgłasza się w naszej parafii lub w innej, (np. w katedralnej) celem przyjęcia tego sakramentu. Następnie przed przyjęciem bierzmowania w naszym kościele czy w innym kościele (o określonej porze), uczestniczy w przygotowaniu liturgicznym.
 

KOMUNIA ŚWIĘTA (Przygotowanie do I Komunii św. i Spowiedzi świętej):

Przygotowanie obejmuje dzieci klas III Szkoły Podstawowej.
Poza katechezą w szkole dzieci uczestniczą w przygotowaniu liturgicznym w parafii:
Msza św. niedzielna, nabożeństwa Roku Liturgicznego (Różaniec, Roraty, Droga Krzyżowa, Nabożeństwa majowe).
Program przygotowań obejmuje również kilka spotkań dla rodziców.
Dzieci przystępują do I Komunii św. w swojej parafii zamieszkania.
 

MAŁŻEŃSTWO
·  Formalności:
Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii w parafii narzeczonej lub narzeczonego na trzy miesiące przed przyjęciem sakramentu małżeństwa; jest możliwa wcześniejsza rezerwacja terminu ślubu.

Okazują następujące dokumenty:

 • dowód osobisty (lub paszport)
 • metrykę chrztu ważną 6 miesięcy do daty ślubu (lub trzy miesiące do daty spisania protokołu przedślubnego)
  jeżeli ślub odbywa się w parafii, w której nie byli chrzczeni, pobierają ten dokument w kancelarii w parafii, w której zostali ochrzczeni; w akcie tym jest odnotowane, czy osoba jest stanu wolnego i jakie przyjęła sakramenty (np. bierzmowanie); jeżeli osoba przyjęła sakrament bierzmowania, a fakt ten nie jest odnotowany w metryce chrztu, powinna uzyskać potwierdzenie przyjęcia tego sakramentu z parafii, w której została bierzmowana
 • świadectwo (kościelne) z uczestnictwa w katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej; jeżeli osoba nie uczęszczała na lekcje religii, w odpowiednim czasie (zanim zostaną przeprowadzone formalności przedślubne) uzupełnia wiadomości pod kierunkiem duszpasterza, zdaje egzamin, następnie dostarcza świadectwo potwierdzające uzupełnienie katechezy
 • dokument z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzający zawarcie już cywilnego związku małżeńskiego albo stwierdzający, że narzeczeni są stanu wolnego, jeżeli zawarcie związku małżeńskiego ma skutkować w prawie cywilnym (tzw. małżeństwo konkordatowe); ten dokument ten jest ważny trzy miesiące do dnia zawarcia małżeństwa (!)
 • po spisaniu protokołu przedślubnego w parafii dotychczasowego zamieszkania narzeczonych wygłasza się tzw. zapowiedzi

Po co zapowiedzi przedślubne ? „Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem małżeństwa Proboszczowi.” KODEKS PRAWA KANONICZNEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, Kanon. 1069
·  Przygotowanie - nauki
Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego na co najmniej trzy miesiące przed przyjęciem sakramentu małżeństwa (istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji terminu ślubu).
Narzeczeni obowiązkowo biorą udział zasadniczo w naukach przedmałżeńskich 

Narzeczeni przed zawarciem małżeństwa przystępują dwukrotnie do sakramentu pokuty i pojednania:

 • po raz pierwszy: w najbliższym czasie po spisaniu formalności przedślubnych
 • po raz drugi: w przede dniu ślubu

 Postępowanie przed liturgią:
świadkowie (ukończone 18 lat, mogą być tej samej płci): na 15 minut przed rozpoczęciem liturgii dostarczają do zakrystii obrączki, okazują swoje dowody osobiste.
narzeczeni w odpowiednim czasie uzgadniają z organistą termin ślubu, natomiast wszelkie kwestie związane z dodatkowa oprawa muzyczną powinny być wcześniej skonsultowane z duszpasterzami -   podczas trwania liturgii rejestracja filmowa i fotograficzna może być wykonywana przez jedną z osób z uprawnieniami kościelnymi (z zastosowaniem przepisów kościelnych)
Narzeczeni,  uzgadniają sprawy związane z  dekoracją kościoła.
 

POGRZEB KATOLICKI

Sprawy wiązane z pogrzebem załatwiane są także poza godzinami urzędowania kancelarii parafialnej. 
Sprawy pogrzebu załatwiane są w kancelarii parafialnej osobiście przez najbliższych z rodziny lub w przypadku ich braku, znajomych czy sąsiadów osoby zmarłej.
 

Dokumenty konieczne do pochówku:

 • Skrócony Odpis Aktu Zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego. 
 • Karta zgonu potwierdzona przez lekarza i Urząd Stanu Cywilnego.

Sakramenty Święte

 • Chrzest
 • Bierzmowanie
 • Eucharystia
 • Pokuta
 • Namaszczenie chorych
 • Kapłaństwo
 • Małżeństwo

Formularz zapytaniowy

Refleksje nad słowem Bożym

 • Do instytucji z pastoralną opieką parafii należy Niepubliczne Przedszkole przy Parafii Katolickiej p. w. Św. Maksymiliana Kolbego, a także Szkoła Podstawowa Nr 7. Jest to jedyne w regionie przedszkole katolickie.dalej 
Parafia Katolicka pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zawierciu

 

Parafia Katolicka pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zawierciu

 

Witamy na nowej stronie internetowej Parafii Katolickiej pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zawierciu.

czytaj dalej 

10 października 1982 roku Ojciec święty Jan Paweł II dokonał kanonizacji o. Maksymiliana Marii Kolbego.

Parafia Katolicka p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego Zawiercie
ul. Lwowska 1A, 42-400 Zawiercie

tel.: 516 426 282
e-mail: kancelaria@parafia-swmaksymilian.jur.pl

 • Bierzmowanie_12.06.2021_1_1
 • Bierzmowanie_12.06.2021_5
 • Bierzmowanie_12.06.2021_4
 • Bierzmowanie_12.06.2021_3
 • Bierzmowanie_12.06.2021_2
Parafia Katolicka pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego Zawiercie
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna